Produkter

Realkreditlån

Et realkreditlån finansierer typisk en stor del af dit boligkøb, når du skal købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig. Vi tilbyder forskellige typer af realkreditlån, som du kan læse mere om her. Du kan fx vælge mellem variabel eller fast rente på dit lån. Er du i tvivl om, hvilket realkreditlån, der er det helt rigtige for dig og din økonomi, så kontakt en af Nykredits rådgivere.

Se vores forskellige typer af realkreditlån herunder

Fastrente+

På Fastrente+ kender du din rente i hele lånets løbetid. Du har desuden mulighed for afdragsfrihed i op til 30 år.

Tilpasningslån

Renten på Tilpasningslån er variabel og bliver fastsat fx hvert 3. eller 5. år. Hvis renten ændrer sig, ændrer ydelsen sig også.

RenteMax

På RenteMax er renten variabel og bliver fastsat hvert halve år. Du har mulighed for i en aftalt periode at få et loft over, hvor høj renten på dit lån kan blive.

Der er midlertidigt lukket for udlån i RenteMax.

Forhåndslån

Med et Forhåndslån kan du finansiere om- og tilbygning af din ejerbolig. Du optager realkreditlånet, når byggeriet starter.

F-kort

Renten på F-kort er variabel og bliver fastsat hvert halve år. Hvis renten ændrer sig, ændrer ydelsen sig også.

TILLÆGSYDELSER TIL REALKREDITLÅN

Fastkursaftale

Med en Fastkursaftale låser du obligationskursen fast på en bestemt fremtidig dato. Aftalen kan være relevant, når du skal optage eller indfri et realkreditlån.

Hvad er et realkreditlån?

Cykel står på gaden foran hovedindgang til en bolig

Du optager et realkreditlån gennem et realkreditinstitut, som finansierer lånet via investering i realkreditobligationer. Som sikkerhed for dit lån, tager realkreditinstituttet pant i din faste ejendom. Når du har optaget dit lån, og så længe du sørger for at betale af på det, kan realkreditinstituttet ikke opsige eller ændre på dine vilkår for lånet, modsat et banklån.      

Et realkreditlån til boligkøb finansierer ofte op til 80% af købesummen, mens det resterende beløb finansieres via banklån (15%) og resten af egen formue (5%).

Du kan også optage et realkreditlån, hvis du skal renovere din eksisterende bolig. Dette kalder vi for et forhåndslån.

 


Realkredit og renter

Et realkreditlån optager du i langt de fleste tilfælde til en væsentlig lavere rente end banklånet. Grunden til, at renterne ved realkredit er lavere, er, at renterne bestemmes ud fra obligationsmarkedet og ikke på baggrund af renter, som fastsættes af banken selv.

Hvilket realkreditlån skal du vælge?

Vi anbefaler altid, at du kontakter din rådgiver, når du overvejer at købe ny bolig og derfor i mange tilfælde skal optage et stort boliglån. Hvilket realkreditlån, der er det helt rigtige for dig, vil afhænge af en række forskellige forhold. Blandt andet din økonomiske situation, din risikovillighed og dit ønske til lånets løbetid.