Prognose

Renteprognose

Her kan du læse om renteudviklingen og Nykredits forventninger hertil i de næste 12 måneder.

Informationerne udarbejdes løbende af Nykredit Markets. De angivne renter er ikke nødvendigvis tilsvarende faktiske låne- og tilbudsrenter, blandt andet som følge af tid til næste rentetilpasning, kursfradrag og fastkursaftale. 

 

  Aktuelt 01-10-24 01-01-25 01-04-25 01-07-25
Cita3 3,47% 3,15% 2,85%

2,60%

2,45%
F-kort

3,40%

3,10% 2,80% 2,55% 2,45%
F1

3,29%

3,10% 2,80% 2,65% 2,40%
F3

2,98%

2,96% 2,79% 2,56% 2,44%
F5 2,91% 2,95%

2,85%

2,65% 2,59%
Fast 20 år 4% 4,26% 4,27% 4,22% 4,12% 4,09%
Fast 30 år 4% 4,29% 4,30% 4,26% 4,18% 4,16%

 

Anm: F1, F3, og F5 betegner syntetiske 1% RTL'er med udløb om præcis 1, 3 og 5 år.

Renteprognosen er beregnet den 20. juni 2024

De angivne renter for F-kort og rentetilpasningsobligationerne er uden tillæg og kursfradrag. Tillægget på F-kort fastsættes på auktionen og gælder indtil refinansiering. Det aktuelle tillæg er 0,45%. Kursfradraget på F1 er 0,3 og på F3 og F5 er det 0,2. Renterne er er regnet på baggrund af generiske obligationer med et helt antal år til udløb fra prognosetidspunktet. F3-renten afspejler således altid en 3-årig rente, mens F5-renten en 5-årig rente. F1 kan ikke fås som et nyt lån, men i forbindelse med et profilskifte fra F3- eller F5- lån. De angivne renter er indikative og afspejler ikke faktiske lånerenter.

Se Nykredits aktuelle anbefalinger 

Hvad er en renteprognose?

Renteprognosen er vores bedste bud på, hvilken vej renten er på vej hen. En prognose er i sagens natur meget usikker, og den er baseret på de økonomiske nøgletal, der er tilgængelig, og vurderinger af vekselvirkninger mellem udviklingen i samfundsøkonomien, inflation og finansielle markeder.  

Du skal ikke vælge typen af realkreditlån på baggrund af renteprognoser, da prognoser netop er meget usikre. Der er altså ingen, som kan forudsige renterne i al den tid, som dit lån løber over.

Når du vælger lån, bør du derfor nøje tænke over:

  • hvor meget renterisiko, du har lyst til
  • hvor meget luft du har i din privatøkonomi
  • hvor længe du forventer at bo i din bolig

Hvis du er i tvivl om, hvilket lån der passer bedst til din situation, anbefaler vi, at du tager en snak med en af vores rådgivere. 

Informationen på denne side er udarbejdet af Nykredit Bank som baggrundsorientering for dig. Informationen er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Bank påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationen. Informationen er ikke en opfordring til at handle værdipapirer og Nykredit Bank har intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af informationen. Nykredit Bank og andre selskaber i Nykredit koncernen handler med og har positioner i en række værdipapirer og kan således have positioner i værdipapirer, der er omtalt på denne side.

Nyttige links

Hvad koster lån til ny bolig?

Få en vejledende beregning på, hvor meget lån til ny bolig eller sommerhus koster. Du får finansieringsforslag på forskellige lånetyper, så kan du se, hvad der passer bedst til din økonomi.

Omlægning eller nyt lån?

Som boligejer har du flere muligheder for at omlægge dit lån. Har du et variabelt forrentet lån, er det en fordel at gøre i forbindelse med en rentetilpasning eller en refinansiering.

Obligationkurser - udbetaling

Her finder du en oversigt over Nykredits udbetalingskurser.